КОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИТЕ

БЕЗОПАСНОСТТА Е НАШ No 1 ПРИОРИТЕТ!

В El Greco – Private Dental Care, ние разбираме, че Вашето здраве и безопасност са от първостепенно значение.

Като Ваш доверен доставчик на стоматологична помощ, ние сме превърнали в наш приоритет запазването и защитата на цялостното Ви благосъстояние.

В съответствие с този ангажимент, ние стриктно се придържаме към насоките, определени от РЗИ и CDC, за да осигурим стерилна и безопасна среда.

Бъдете сигурни, че ние предприемаме всички необходими предпазни мерки, за да защитим вашето орално и цялостно здраве.

Хигиена на ръцете

Правилното измиване на ръцете е една от най-важните мерки, които нашият екип предприема, за да предотврати разпространението на всяка инфекция. За рутинни стоматологични прегледи и нехирургични/хирургични процедури, ние измиваме обилно с вода и сапун за ръце, специално създаден за здравни заведения.

Редовна хигиена

Общите допирни точки, включително места за сядане, работни места, дръжки на вратите, парапети и тоалетни, се дезинфекцират редовно от нашия екип с ефективни почистващи препарати, сертифицирани да убиват бактерии и вируси. Цялата ни клиника се дезинфекцира след всеки пациент с регистрирани от Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) почистващи препарати за унищожаване на вируси и бактерии.

Лични предпазни средства

Притежаваме и използваме всички необходими предпазни средства, включително маски за лице, ръкавици, защитни очила и защитно облекло. Носено от нашия екип и сменяно редовно, Лични предпазни средства са предназначени да предпазват всеки в нашата практика от излагане на инфекциозни агенти.

Стерилизация и дезинфекция на артикули и устройства за грижа за пациентите

Всички инструменти и оборудване, използвани по време на вашите дентални лечения, винаги са стерилизирани и дезинфекцирани според спецификациите на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) и CDC. Това гарантира правилен контрол на инфекциите и здравето на нашите пациенти и персонал. Всеки използван артикул е изваден от стерилизирана опаковка или е чисто нов артикул за еднократна употреба. Процесът на стерилизация е много строг и включва стерилизация със химическа стерилизация и автоклав.

Previous
Next

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТОКОЛНИ МЕРКИ ЗА ВАШАТА ЗАЩИТА

Преди пристигането на пациента в клиниката

– Специално насочени въпроси, зададени за оценка на възможността пациентът да бъде заразен.
– Ако пациентът е оценен като високорисков, той се насрочва като последна среща за деня.
– – Графикът на клиниката е конфигуриран така, че да има празно пространство от поне 30' между пациентите, за да се повтори дезинфекцията във всички зони и да се проветри клиниката.

01

По време на влизането на пациента в клиниката

– Всички пациенти дезинфекцират ръцете си с антисептични разтвори от автоматизирани дозатори без докосване. Също така използваме антисептични сапунени (пяна) разтвори за дезинфекция на ръцете, както и в тоалетните за употреба от пациентите.
– Всички пациенти са информирани предварително, че трябва да дойдат без придружител, да носят маска и да носят специални покривала за краката от автоматизираната машина, разположена извън клиниката.
– Предпазливостта от страна на пациента е от изключителна важност, за да няма никакво забавяне между прилаганите протоколи за вентилация и дезинфекция, за да се запази безопасността на всички.
– Измерва се температурата и се придобива медицинска/стоматологична анамнеза, попълвайки въпросник с помощта на сътрудник на нашата клиника.

02

По време на стоматологично лечение

Пациентът премахва маската и изплаква с разтвор на хлорхексидин глюконат, което намалява потенциалния вирусен товар на SARS COV 2 в орофарингеалната област.
– Персоналът носи маска и предпазни средства по всяко време. Предпазните средства на персонала се подменя от пациент на пациент, за да се избегне кръстосана инфекция между пациентите и персонала.
– Персоналът носи специални шлемове, специални маски и ръкавици за еднократна употреба.
– Всички лечения се извършват със стерилни или еднократни инструменти за еднократна употреба.
– Използват се водоустойчиви пластмасови повърхностни покрития за еднократна употреба.
– За всички стоматологични лечения се спазват асептичните протоколи като в една операционна зала
– В края на лечението пациентът носи негова маска и завършва престоя си със съответните указания, касаещи лечението му.

03

След като пациентът си тръгне

След като пациентът си тръгне – Клиниката се почиства старателно с парочистачка и белина или специални дезинфектанти (специфични за дезинфекция на повърхности).
– Персоналът сменя ръкавиците, маските и медицинското облекло.
– Всички отпадъци се считат за инфекциозни. Съхраняват се в специални кошчета и се събират от специализирана фирма за управление на инфекциозни отпадъци.
– Инструментите, които не са за еднократна употреба, се поставят в затворено ултразвуково устройство, напълнено с разтвор от дестилирана вода и дезинфектант за първоначално отстраняване на отломки и първа стъпка на дезинфекция. Следва сушене, поставяне и запечатване в специални торбички и стерилизация в автоклав.

04

БЛАГОДАРИМ ВИ

Благодарим ви за продължаващото доверие и увереност в нашия екип.
Заедно можем да преодолеем тези обстоятелства и да продължим вашия път към по-добро здраве. Очакваме с нетърпение да се погрижим за вас при следващия ви час и желаем на вас и вашето семейство най-доброто.